Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om ändring i arbetarskyddsstyrelsens anvisningar nr 127, Epoxiprodukter: utfärdad den 26 november 1979
kortform av titel Epoxiprodukter
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1979:7
utgivningsår 1979
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket