Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om kraftöverföringsaxlar m.m. med kommentarer: utfärdad den 25 mars 1983
kortform av titel Kraftöverföringsaxlar m.m.
överordnad titel Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1983:4
utgivningsår 1983
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket