Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om arbete i grus-, sand- och lertag med kommentarer: utfärdad den 29 januari 1981
kortform av titel Grus-, sand- och lertag
överordnad titel Excerpter ur Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer AFS 1981:1
utgivningsår 1981
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Arbetarskyddsstyrelsen
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket