Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ursprungsmärkning av el i de nordiska länderna Förstudie med fokus på kundperspektiv
dokumentnummer 07:10
utgivningsår
ställe Ordlista och definitioner, s. 32–33
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Elforsk
utgivare
organisation None
författare Jenny Gode, Ulrik Axelsson