Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Likström för drift av elektrisk utrustning i fastigheter
dokumentnummer 99:3
utgivningsår
ställe Ordlista, s. 24
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Elforsk
utgivare
organisation None
författare Petra Lundberg och Rolf Lindgren, SwedPower