Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel EMC, elkvalitet och elmiljö. Guide för elanvändare och allmänt sakkunniga inom elområdet
kortform av titel EMC, elkvalitet och elmiljö
dokumentnummer 07:40
utgivningsår 2007
ställe Ordlista, s. 28–30
antal termposter 35
 
utgivare
organisation Elforsk
utgivare
organisation None
författare Sven-Erik Berglund, SEB-Elkonsult och John Åkerlund, Avbrottsfria Kraftnät UPN AB