Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Nyckeltal om elanvändning och elanvändare. Underlag för ELAN Etapp III
kortform av titel EMC, elkvalitet och elmiljö
dokumentnummer 06:54
utgivningsår 2007
ställe Definitioner, s. 19-21
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Elforsk
utgivare
organisation None
författare Anders Göransson, Profu