Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Elkvalitet i svensk sjukvård
dokumentnummer 97:17
utgivningsår
ställe Bilaga Begreppsförklaringar och förkortningar, s. 41
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Elforsk
utgivare
organisation None
författare Mats Höjeberg