Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel VA-teknisk ordlista
dokumentnummer TNC 65
utgivningsår 1977
utgåvenr 1
bakgrund Arbetet med ordlistan har utförts av en kommitté med företrädare för Svenska Vatten- och Avloppsverksföreningen, Lunds universitet, Degrémont Vattenvård AB, Statens naturvårdsverk, Vattenbyggnadsbyrån och TNC. Terminoloigafdelingen vid Handelshøjskolen i København tillsammans med danska fackexperter kompletterade ordlistan med danska motsvarigheter.
antal termposter 680
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC