Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetskunskapsterminologi jämte fyrspråkig ordlista för arbetsstudier, arbets- och meritvärdering
kortform av titel Arbetskunskapsterminologi
dokumentnummer TNC 34
utgivningsår 1960
utgåvenr 1
bakgrund Arbetet med ordlistan har utförts av Ingeniörsvetenskapsakademins kommitté för arbetskunskap och TNC. Sakkunskap har inhämtats från bland annat Svenska Arbetsgivareföreningen, Landsorganisationen, Arbetsstudierådet, Sveriges Rationaliseringsförening, Kungl. Tekniska Högskolan och Byggnadsbranschens Arbetsstudiekommitté. De utländska termerna är hämtade ur Glossary of Work Study Terms utgiven av the European Productivity Agency of OEEC 1 mars 1958.
sekretariatskommentar UDK 65.015
antal termposter 145
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC