Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Kommunalteknisk ordlista. Nordiska termer med definitioner på svenska.
kortform av titel Kommunalteknisk ordlista
dokumentnummer TNC 61
utgivningsår 1976
utgåvenr 1
bakgrund Ordlistearbetet har bedrivits under ledning av Internordiska samarbetskommittén bestående av företrädare för: Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen, Norsk Kommunalteknisk Forening, Finlands Kommunaltekniska Förening, Danmarks kommunaltekniska Forening och TNC.
antal termposter 450
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC