Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Vattenordlista 2: geologiska, hydrologiska, meteorologiska termer med definitioner samt motsvarigheter på engelska, franska, tyska och finska
kortform av titel Vattenordlista 2
dokumentnummer TNC 45
utgivningsår 1970
bakgrund Arbetet med ordlistan har utförts av den svenska kommittén till Internationella hydrologiska dekaden (IHD), Sydsvenska Ingenjörsbyrån och TNC. Värdefulla synpunkter har även lämnats av AB Zander & Ingeström, Svenska Kommittén för Internationella Dammkommissionen, Statens Vattenfallsverk och Institutionen för vattenbyggnad vid Lunds Universitet. I fråga om de engelska och franska ekvivalenterna har värdefullt jämförelsematerial erhållits från det pågående IHD-arbetet. För de franska termerna har upplysningar och rekommendationer erhållits från Association Française pour l’étude des eaux. Översättningarna till tyska har underställts Deutsche Dokumentations-Zentrale Wasser e.V. Översättningen till finska har ombesörjts av en kommitté med följande sammansättning: Finlands Akademis Språkbyrå, Finlands Kommunaltekniska förening, Helsingfors Stads Vattenverk, Väg- och vattenbyggnadsverket, Imatran Voima Oy, Tekniska Högskolan, Meteorologiska institutet, Havsforskningsinstitutet och Hydrologiska byrån. [ur förordet]
sekretariatskommentar UDK 55
antal termposter 278
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC