Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Vattenordlista 1: Hydrobiologiska termer med definitioner samt motsvarigheter på engelska, franska, tyska och finska
kortform av titel Vattenordlista 1
dokumentnummer TNC 41
utgivningsår 1968
utgåvenr 1
sekretariatskommentar Logg: 2008-09-24 Franska termer rättade./HNI. 2007-06-15/PSv. Bearbetning 1. UDK: 628.1/3; 576.8; 577.472; 58/59.
antal termposter 295
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC