Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Pulvermetallurgisk ordlista
dokumentnummer TNC 35
utgivningsår 1961
utgåvenr 1
bakgrund Arbetet med ordlistan har utförts av Jernkontorets Laboratorium för Pulvermetallurgi vid Metallografiska Institutet, Uddeholms AB, Surahammars Bruks AB och TNC. I det förberedande arbetet utgick man bl.a. från en engelsk ordlista, International Powder Metallurgy Glossary som preliminärt överförts till svenska av Höganäs-Billesholms AB.
antal termposter 227
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC