Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Kärnenergiordlista
dokumentnummer TNC90
utgivningsår 1990
utgåvenr 2
bakgrund Arbetet med ordlistan har gjorts av arbetsgrupp 100/2 Kärnenergi, terminologi inom SMS tekniska kommitté 100. I arbetsgruppen har ingått företrädare för Chalmers Tekniska högskola, SMS, ABB Atom AB, Statens strålskyddsinstitut, Studsvik AB, Kärnkraftsinspektionen, Rådet för Kärnkraftssäkerhet och TNC. De engelska och franska termerna har i många fall hämtats från ISO 921:1972, från International Electrotechnical Commission (IEC) och en ordlista utgiven av Internationella Atomenergiorganet, IAEA.
sekretariatskommentar UDK 621.039
antal termposter 1206
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation SMS -- Sveriges Mekandstandardisering
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC