Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Definitioner och måttenheter
överordnad titel Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, ADR-S
dokumentnummer SRVFS 2004:14
utgivningsår
utgåvenr version
ställe s. 15–30
antal termposter 147
 
utgivare
organisation Statens räddningsverk
utgivare
organisation MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap