Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut
dokumentnummer BFNAR 2006:1
utgivningsår 2006
ställe Definitioner, s. 2
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Bokföringsnämnden