Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Bokföringsnämndens vägledning: Materiella anläggningstillgångar
kortform av titel Materiella anläggningstillgångar
utgivningsår
ställe Definitioner, s. 2–3
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Bokföringsnämnden