Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Redovisning av inkomstskatter
utgivningsår
ställe Definitioner, s. 2–3
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Bokföringsnämnden