Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Förteckning över vanliga svampar i Sverige och i Finland
utgivningsår 2009
antal termposter 144
 
utgivare
organisation Sverigefinska språknämnden
utgivare
organisation Språkrådet