Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Väghållningsordlista
utgivningsår 2001
sekretariatskommentar TNC medverkade i framtagandet av denna ordlista.
antal termposter 265
 
utgivare
organisation Vägverket