Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ordlista med kulturhistoriska begreppsdefinitioner till miljöer av riksintresse för kulturmiljövården. Arbetsversion 1998-08-19
kortform av titel Ordlista med kulturhistoriska begreppsdefinitioner till miljöer av riksintresse för kulturmiljövården
utgivningsår 1998
antal termposter 136
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet