Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Lämningstypslista
överordnad titel Informationssystemet för fornminnen – lista med lämningstyper och antikvarisk praxis
utgivningsår 2007
utgåvenr Version 3.4
antal termposter 160
 
utgivare
organisation Riksantikvarieämbetet, Informationsavdelningen