Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Vägverkets allmänna tekniska beskrivning för nybyggande och förbättring av tunnlar
kortform av titel Tunnel 2004
dokumentnummer VV Publ 2004:124
utgivningsår 2004
ställe Definitioner, s. 7, 22, 113, 146, 171
antal termposter 54
 
utgivare
organisation Vägverket