Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Plast- och gummiteknisk ordlista
dokumentnummer TNC 84 | SS 16 01 00
utgivningsår 1986
utgåvenr 3
bakgrund Den kommitté inom SIS som har ansvar för plast- och gummiteknisk terminologi (SIS HK35/TK2) tog initiativet till detta ordlisteprojekt och har haft det administrativa ansvaret. Kommittén har bestått av företrädare för TNC, Patent- och registreringsverket, Plast- och gummitekniska institutet, KemaNobel, ASEA Kabel, Perstorp AB, Sveriges Gummitekniska förening, SIS, Trelleborg AB, och Överstyrelsen för civil beredskap.
sekretariatskommentar Plast- och gummiteknisk ordlista är även publicerad som standard SS 16 01 00.
antal termposter 1688
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation SIS -- Standardiseringskommissionen i Sverige
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC