Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Definitioner och förkortningar
överordnad titel Allmänna villkor: Kontoföring och Clearing
utgivningsår 2009
bakgrund Termer som används i detta dokument inklusive bilagor, har den betydelse som anges i termposterna i Rikstermbanken, såvida annat inte särskilt anges.
Each concept is translated into English. In the event of any dispute regarding the interpretation or application of the terms the Swedish language version shall have precedence.
ställe A. Allmänna regler, s. 10–15
antal termposter 43
 
utgivare
organisation Euroclear Sweden AB/VPC