Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Språkvårdsbegrepp
utgivningsår
bakgrund Språkvårdsgruppen, ett samarbetsorgan för organisationer med språkvårdande uppgifter, ger bland annat rekommendationer om svenska ord och termer. I Språkvårdsgruppen ingår Mediespråksgruppen, Samspråk, SIS (Swedish Standards Institute), Svenska Akademien, Svenska Språkbyrån i Finland, Språkrådet, Sveriges Radio och Terminologicentrum TNC.
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Språkvårdsgruppen