Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ordlista
överordnad titel Att fråga om och mäta säkerhet i vardagen: En litteraturstudie.
dokumentnummer R00-278/06
utgivningsår 2006
ställe Bilaga 4, s. 64–65
antal termposter 22
 
utgivare
organisation Räddningsverket
författare Örjan Lajksjö
utgivare
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap