Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ordlista
överordnad titel Miljö- och hälsopåverkan från räddningstjänstens brandövningar, FoU-rapport Utgivningsår 2004
dokumentnummer R00-278
utgivningsår
ställe Appendix A, s. 113-117
antal termposter 85
 
utgivare
organisation Räddningsverket
författare Kerstin Eriksson & Emma Rengbo
utgivare
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap