Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ordlista
överordnad titel Räddningsdykning
dokumentnummer U 30-635/04
utgivningsår 2004
ställe s. 12–20
antal termposter 96
 
utgivare
organisation Räddningsverket
författare D. Hedberg (red.)
utgivare
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap