Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ordlista
överordnad titel Tidig hjärtlungräddning av samhällets jour och beredskapsresurser vid hjärtstopp – en kostnadsnyttoanalys
dokumentnummer P21-465/06
utgivningsår 2006
ställe s. 48–49
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Räddningsverket
författare Björn Sund
utgivare
organisation MSB; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap