Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Pensionsorden
utgivningsår 2009
bakgrund En arbetsgrupp av företrädare för Konsumenternas försäkringsbyrå, Premiepensionsmyndigheten, Alecta, Collectum, Fora, Försäkringskassan och Terminologicentrum TNC har 2007–2009 reviderat "Pensionsorden" från 2001. TNC har stått för terminologikompetensen i projektet. TNC har också utbildat arbetsgruppen i terminologiarbetets metoder och principer.
sekretariatskommentar Observera att det sedan 2014 finns en standard, SS 40000, med pensionsterminologi. Även den är sökbar i Rikstermbanken.
antal termposter 115
 
utgivare
organisation Försäkringskassan, Försäkringsförbundet och PPM
utgivare
organisation Försäkringskassan
utgivare
organisation Försäkringsförbundet
utgivare
organisation PPM