Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Geoteknisk ordlista
dokumentnummer TNC 59
utgivningsår 1975
utgåvenr 1
bakgrund Arbetet med ordlistan har utförts av Svenska Geotekniska föreningen och TNC.
antal termposter 458
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC