Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Bryggeriteknisk ordlista : med definitioner samt motsvarigheter på tyska, engelska och franska
kortform av titel Bryggeriteknisk ordlista
dokumentnummer TNC 47
utgivningsår 1971
utgåvenr 1
bakgrund Arbetet med ordlistan har till stor del utförts av en person, civilingenjör Harald Thuneaus. Han påbörjade arbetet med att samla in termer runt 1920, då han vara anställd vid AB Stockholm Bryggerier. Thuneaus intervjuade äldre kolleger vid AB Stockholm Bryggerier och excerperade termer ur facklitteratur. Ett viktigt stöd i arbetet blev Dansk-tysk-engelsk-fransk Bryggeriordbog, utgiven 1941 av Den skandinaviske Bryggerhøjskole i Köpenhamn. På 60-talet återtogs arbetet med Byggeriordlistan, då på initiativ av redaktören för Handbok för Läskedrycksindustrin. Då rådfrågades bryggeritekniker vid Pripp-Bryggerierna AB och AB Bröderne Herrmann, Stockholm. TNC har haft ansvar för materialets anpassning till gällande terminologi inom angränsande tekniska områden.
sekretariatskommentar UDK 663.4
antal termposter 1207
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC