Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Socialförsäkringsbalk, Del 1
kortform av titel Socialförsäkringsbalk
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2005:114
utgivningsår 2006
ställe s. 45, 91
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Socialdepartementet, Utredningen om samordning av socialförsäkringslagarna (SamSol)