Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Termlista för hållbar utveckling
utgivningsår 2023
bakgrund Termlistan är utarbetad inom Hållbarhetstermgruppen, en arbetsgrupp med sakkunniga från lärosäten, myndigheter och forskningsinstitut, samt representanter från intresseorganisationer och medier. Alla är verksamma inom ämnesområdet hållbar utveckling. Gruppen leds av språkvårdare och terminologer från Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen. Hållbarhetstermgruppen initierades av Språkrådet våren 2021.
antal termposter 32
 
utgivare
organisation Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen