Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Informationsdesign från a till ö
utgivningsår 2008
utgåvenr 2
bakgrund Detta är en kombinerad ordbok och uppslagsbok i informationsdesign. Boken är ett första försök att skapa en sammanhållen terminologi inom ämnet, i första hand för dess metoder, modeller, processer och verktyg. Även termer inom informationsbearbetning och informationshantering i vid bemärkelse har tagits med, likaså ett antal historiskt intressanta händelser, produkter och personer.
För urval och definitioner svarar Rune Pettersson, professor vid Avdelningen för informationsdesign inom Mälardalens högskola, Den primära målgruppen har varit de studerande i ämnet vid högskolan, men också de som redan arbetar praktiskt med information inom olika områden.
Viss bearbetning och nedkortning av originalet har gjorts vid Terminologicentrum i samband med tillgängliggörandet i Rikstermbanken: datatermer samt en del historiskt material har utgått.
antal termposter 4455
 
utgivare
organisation Institutet för infologi
författare Rune Pettersson