Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ordlista för begrepp inom urban utveckling och samhällsplanering
kortform av titel Ordlista
utgivningsår 2017
bakgrund Ordlistan förklarar de vanligaste begreppen inom ämnesområdena urban utveckling och samhällsplanering. Målgruppen är personer som arbetar med eller studerar samhällsplanering. Begreppen är framtagna av UUS med hjälp av samhällsplanerare från Stockholms universitet och Lunds universitet. De flesta definitionerna baserar sig på Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. ”Geografiska begrepp och termer” (1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur), men även andra källor har använts, bl.a. Svensson, E. 2008 ”Bygg ikapp, för ökad tillgänglighet och användarbarhet för personer med funktionsnersättning” (AB Svensk Byggtjänst, Stockholm).
antal termposter 567
 
utgivare
organisation UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB