Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Mätning av grundvattennivå och portryck
dokumentnummer Information 11
utgivningsår 1990
ställe Bilaga B – Definitioner, s. 67–68
antal termposter 20
 
utgivare
organisation Statens geotekniska institut, SGI
utgivare
organisation None