Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Tonnageskatt : betänkande / av Tonnageskatteutredningen
kortform av titel Tonnageskatt
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2006:20
utgivningsår 2006
ställe s. 61–65
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Finansdepartementet, Tonnageskatteutredningen