Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Färg- och lackteknisk ordlista
dokumentnummer TNC 88
utgivningsår 1988
sekretariatskommentar UDK 667
antal termposter 1171
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC