Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Varumärkets ordlista
kortform av titel Varumärkesord
utgivningsår 2016
bakgrund Det förekommer en hel del begrepp inom varumärkesutveckling och ofta uppstår förvirring eftersom det saknas överenskomna definitioner. Nedan följer en ordlista över några av de vanligaste orden och begreppen relaterade till varumärke och varumärkesutveckling, och hur vi på Kreafon använder dessa begrepp.
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Kreafon