Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ordlista reklam
utgivningsår
sekretariatskommentar Konsumentverket angående tillstånd att sprida material: Vi vill gärna att material från webbplatsen sprids till flera. För att materialet ska spridas på ett schysst sätt finns det några regler som du ska följa. Material från konsumentverket.se får inte användas i sådana sammanhang att det kan missuppfattas, misstolkas eller skada Konsumentverket. Materialet får inte mångfaldigas för att säljas utan särskilt tillstånd. Upphovsrättsligt skyddat material som bilder, filmer och texter får inte användas, kopieras eller mångfaldigas utan tillstånd. Om du ändå hämtat text från webbplatsen, ska du ange källa och datum när texten är hämtad. Detta för att källan ska kunna spåras om webbtexten uppdaterats eller flyttats.
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Konsumentverket