Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Förstudierapport ”Hur informationsutbytet i planprocessen kan bli bättre och effektivare”
dokumentnummer Dnr 519/2005-1642
utgivningsår
ställe Termförklaringar, s. 1–4
antal termposter 22
 
utgivare
organisation Lantmäteriet
utgivare
organisation None