Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Handlingsprogram och säkerhetsledningssystem. Ett stöd vid det systematiska arbetet med att upprätta, förnya och granska ett handlingsprogram och ett säkerhetsledningssystem
kortform av titel Handlingsprogram och säkerhetsledningssystem
dokumentnummer MSB914
utgivningsår 2015
ställe Definitioner och uttryck, s. 7–8
antal termposter 14
 
utgivare
organisation MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap