Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Nationella riktlinjer för samverkan och informationsdelning i WIS
dokumentnummer MSB1146
utgivningsår 2017
bakgrund Förklaringar till specifika ord och uttryck samt vanliga begrepp i hanteringen kring WIS och inom samhällets beredskap i vardag och samhällsstörning.
ställe Ordlista, s. 26–27; Förord
antal termposter 16
 
utgivare
organisation MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
författare Fredrik Rask, Sara Olsson, Helena Wulff