Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Högupplösta nederbördsprognoser för hydrologisk riskbedömning
dokumentnummer MSB1071
utgivningsår 2017
ställe Förkortningar och begrepp. s. 7
antal termposter 14
 
utgivare
organisation MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap