Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Portföljutvärdering av Vinnovas program
kortform av titel Testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg
dokumentnummer Vinnova rapport VR 2017:02
utgivningsår 2017
ställe 1 Inledning, s. 9; 1.2.1 Vad som kan rymmas i begreppet, s. 13
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Vinnova - Verket för innovationssystem
författare Cederberg, Kempinsky, Lindblom & Östlund - Kontigo AB