Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Vidaresändningsplikten, utrymmet för lokala kabelsändarorganisationer samt tillgång och upptäckbarhet i onlinemiljö. En översyn av nuvarande reglering och analys av framtida behov
kortform av titel Onlinemiljö
överordnad titel Vidaresändningsplikten, utrymmet för lokala kabelsändarorganisationer samt tillgång och upptäckbarhet i onlinemiljö
dokumentnummer Dnr: 16/01858
utgivningsår 2017
ställe 6.5.2 Myndighetens definition av onlinemiljö, s. 83
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Myndigheten för press, radio och tv