Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen
kortform av titel Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor
överordnad titel Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen
dokumentnummer SOU 2017:101
utgivningsår 2017
ställe 5.1 Vad är en familj?, s. 260–261
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet